×

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja »

Yksityisyyden suoja

Tärkeää tietoa Herbalife Europe Limitedin sivustoista

Kansainvälisenä toimijana Herbalifen tarvitsee toisinaan käsitellä ja säilyttää henkilötietoja EU:n ulkopuolella. Tähän tarvitaan sivuston käyttäjän lupa. Ilman sivuston käyttäjän suostumusta Herbalife ei valitettavasti voi käsitellä mitään käyttäjän sivuston kautta esittämää pyyntöä. Halutessaan käyttäjä voi antaa suostumuksensa siihen, että Herbalife käyttää tietoja AINOASTAAN käyttäjän pyynnön toteuttamiseen tai myöhempään yhteydenpitoon käyttäjän kanssa yksityisyyden suojan mukaisesti (ks. alla).

Yksityisyyden suoja

Herbalife kunnioittaa jokaisen sivustossaan vierailevan yksityisyyden suojaa. Kävijästä kerättyä tietoa käytetään ensisijaisesti tämän pyytämän palvelun toteuttamiseen ja toiseksi yhtiön palvelun parantamiseen. Tietoja käytetään kaikissa tilanteissa asianmukaisella tavalla.

Tietoja ei luovuteta Herbalifen ulkopuolisille tahoille, sen tytäryhtiöille tai kumppaneille, näiden yritysten jälleenmyyjille, toimistoille tai lisenssinhaltijoille tai muille kumppaniyrityksilleen, joiden kanssa se suoraan tai epäsuorasti toimittaa asiakkailleen palveluita. Tietoja käsitellään yksityisyyden suojaa koskevien lakien mukaisesti, ja niitä voidaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa paikassa Euroopan unionin sisällä tai sen ulkopuolella. Tietoja käytetään vain Herbalifen tuotteiden ja palveluiden sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

Käyttäjällä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä säilytetään ja tehdä tietoihin tarpeellisia korjauksia. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää, ettei hänen tietojaan enää kerätä tai käytetä. Herbalife ryhtyy kohtuullisiin toimiin käyttäjän toiveiden noudattamiseksi. Tietyissä tapauksissa laki saattaa kuitenkin estää Herbalifea hävittämästä käyttäjän tietoja. Lisätietoa sivuston käyttäjän oikeuksista Kysymyksiä ja vastauksia -osion kohdassa 11.

Kysymyksiä ja vastauksia

 • Miten hyödyn siitä, että annan tietoni Herbalifelle?
 • Mitä tietoja Herbalifen sivustot keräävät?
 • Miten Herbalife kerää ja säilyttää tietoja?
 • Kuinka kauan Herbalife säilyttää tietoja?
 • Missä henkilötietoja säilytetään?
 • Miksi Herbalife kerää tietoja?
 • Keitä nämä säännöt koskevat?
 • Miten Herbalife takaa lasten yksityisyyden suojan?
 • Mitä evästeet ovat?
 • Miten pääsen tarkastelemaan ja oikaisemaan itseäni koskevia tietoja?
 • Mitä vaihtoehtoja minulla on, jos päätän rekisteröityä?
 • Entä, jos en halua rekisteröityä?

Miten hyödyn siitä, että annan tietoni Herbalifelle?

Tietojen avulla Herbalife

 • 1. tekee sivustosta helpomman käyttää, koska käyttäjän tarvitsee syöttää tietonsa vain kerran
 • 2. pystyy tuottamaan tietoa tehokkaammin.
 • 3. pystyy kohdentamaan sisältöjä paremmin
 • 4. auttaa löytämään Herbalifen palveluita tai tietoa Herbalifesta nopeasti
 • 5. pystyy kehittämään sivustoa.
 • 6. analysoi sivustoa ja sen käyttöä
 • 7. tiedottaa sivuston käyttäjille näitä mahdollisesti kiinnostavista uusista tuotteista, erikoistarjouksista, päivityksistä ja muista uusista palveluista. Herbalife voi sallia muiden yritysten olevan suoraan yhteydessä sivuston käyttäjään, jos tämä on antanut siihen luvan.

Millaisia tietoja Herbalifen sivustot keräävät?

Herbalifen pyrkimyksenä on, että sivustojen käyttäjät voivat itse hallita omia tietojaan mahdollisimman kattavasti. Yleensä Herbalifen sivustoissa voi käydä luovuttamatta henkilö- tai muita tietojaan. Joissain tapauksissa Herbalife tarvitsee kuitenkin asiakkaitaan koskevia tietoja, kuten heidän nimensä ja osoitteensa. Herbalife pyrkii ilmoittamaan käyttäjälle, ennen tämän tietojen tallentamista.

Jo ennen rekisteröitymistä Herbalife kerää nimetöntä tietoa kävijöiden toiminnasta sivustossa. Lähes kaikki sivustot toimivat samoin. Kerätty tieto ei sisällä henkilön tunnistetietoja, vaan niillä pyritään edistämään markkinointia ja parantamaan tarjottujen palveluiden laatua.

Jo ennen rekisteröitymistä Herbalife kerää nimetöntä tietoa kävijöiden toiminnasta sivustossa. Lähes kaikki sivustot toimivat samoin. Kerätty tieto ei sisällä henkilön tunnistetietoja, vaan niillä pyritään edistämään markkinointia ja parantamaan tarjottujen palveluiden laatua.

Mikäli kävijä antaa Herbalifelle luvan tallentaa henkilötietojaan Internetissä esimerkiksi asiakaskontakteja tai tilausten toimittamista varten, Herbalife pyrkii kertomaan kävijälle tietojen käyttötarkoituksesta. Jos kävijä ilmoittaa, ettei hän halua tietojaan käytettävän jatkossa, Herbalife kunnioittaa tätä toivomusta.

Miten Herbalife kerää ja säilyttää tietoja?

Sivustossa kerätään tietoa kävijöistä monella eri tavalla. Tietoja voidaan pyytää suoraan esimerkiksi rekisteröitymislomakkeessa tai tietoa sivuston käytöstä voidaan kerätä automaattisesti. Tietoja voidaan kerätä esimerkiksi kävijän liikkumisesta sivustossa ja hänen tekemistään valinnoista.

Sivustossa kerätään tietoa kävijöistä monella eri tavalla. Tietoja voidaan pyytää suoraan esimerkiksi rekisteröitymislomakkeessa tai tietoa sivuston käytöstä voidaan kerätä automaattisesti. Tietoja voidaan kerätä esimerkiksi kävijän liikkumisesta sivustossa ja hänen tekemistään valinnoista.

Kuinka kauan Herbalife säilyttää tietoja?

Herbalife säilyttää tietoja turvallisessa ja vartioidussa paikassa niin kauan kuin se katsoo tarvitsevansa niitä asiakaspalvelun kehittämisessä ja asiakkaiden toiveiden toteuttamisessa. Lain mukaan Herbalifella voi myös olla velvollisuus säilyttää tietoja tietty aika. Jäljempänä tässä osiossa on lisätietoa siitä, miten sivuston käyttäjät voivat oikaista tai päivittää heitä koskevia tietoja.

Missä henkilötietoja säilytetään?

Herbalife toimii lukuisissa maissa ympäri maailmaa. Palvelun yhdenmukaisuuden varmistamiseksi sivustoja ylläpidetään keskitetysti yhdestä sijainnista maasta riippumatta, tällä hetkellä Yhdysvalloista. Herbalife on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Sveitsin sekä Yhdysvaltain välisiä Safe Harbor -periaatteita, joiden nojalla se sitoutuu vastaavantasoiseen tietosuojaan kuin EU ja Sveitsi. Riippuen pyytämästäsi palvelusta tai Herbalifen käyttämästä tiedonhallintamenetelmästä tietojasi voidaan käyttää myös EU:n ulkopuolella. Eurooppalainen lainsäädäntö velvoittaa tällöin hankkimaan sivuston käyttäjän suostumuksen tietojen käytölle, sillä ei ole olemassa yhtä maailmanlaajuista tietosuojalakia.

Miksi Herbalife kerää tietoja?

Herbalife tarvitsee tietoja palvelujensa kehittämiseen. Herbalife pyrkii räätälöimään tuotteensa ja palvelunsa asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Keitä nämä säännöt koskevat?

Nämä säännöt koskevat yksittäisten kuluttajien ja yritysasiakkaiden käyttöön suunniteltuja sivustoja.

Miten Herbalife takaa lasten yksityisyyden suojan?

Lasten yksityisyyden suojan säilyttäminen on tärkeää. Siksi Herbalife ei kerää tai säilytä sivustosta saatuja tietoja, joiden tiedetään koskevan alle 13-vuotiaita.

Evästeitä koskevat käytännöt

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat tekstimuotoisia tietoja, jotka Internet-sivusto siirtää tietokoneen kiintolevyllä olevaan evästekansioon, jotta sivusto tunnistaisi käyttäjän. Evästeet auttavat sivustoja järjestämään tietoja, jotta asiakas löytäisi etsimänsä mahdollisimman nopeasti. Useimmat laajat sivustot käyttävät evästeitä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Tavallisesti eväste sisältää sen sivuston nimen, josta eväste on peräisin, evästeen voimassaoloajan sekä arvon, joka on useimmiten sattumanvaraisesti valittu numerosarja.

Tässä sivustossa käytetään kahdenlaisia evästeitä:

Istuntokohtaiset evästeet poistetaan selaimen sulkemisen yhteydessä.

Pysyvät evästeet tallentuvat tietokoneen kiintolevylle, jossa niiden säilytysaika vaihtelee evästeestä riippuen.

Kuinka evästeitä käytetään tässä sivustossa ja millaista tietoa niillä kerätään?

Istuntokohtaiset evästeet

 • Kävijän tiedot siirtyvät sivulta toiselle, jolloin tämän tarvitsee antaa tietonsa vain kerran.
 • Kävijä pääsee tallentamiinsa tietoihin.

Pysyvät evästeet

 • Sivuston käyttäjälle luodaan yksilöllinen tunniste (numero, jolla ei ole yhteyttä henkilötietoihin), jonka avulla sivusto tunnistaa käyttäjän tämän palatessa sivustoon.
 • Sisältöä ja mainoksia voidaan räätälöidä kävijän kiinnostuksen mukaan tai estää samojen mainosten näyttäminen toistuvasti.
 • Sivustosta kerätään nimettömiä kokoomatietoja, jotka auttavat selvittämään, kuinka kävijät käyttävät sivustoa ja parantamaan sen rakennetta. Kävijää ei voida tunnistaa näiden tietojen perusteella.

Kolmansien osapuolten evästeet

Herbalifen sivustossa on myös kolmansien osapuolien evästeitä, joita käytetään seuraavista syistä:

 • Evästeitä käytetään sivustossa olevissa mainoksissa ja niiden avulla selvitetään, avaavatko kävijät mainoksia.
 • Evästeiden avulla seurataan, kuinka usein tietty mainos näytetään kävijälle.
 • Evästeet auttavat räätälöimään sisältöä kävijän mieltymysten mukaan.
 • Evästeiden avulla lasketaan rekisteröitymättömien käyttäjien määrä sivustolla.
 • Evästeet auttavat suojaamaan ostostietoja tai maksuihin liittyviä tietoja.

Verkkojäljitteet (web beaconit)

Jotkin Herbalifen sivustot voivat sisältää verkkojäljitteiksi kutsuttuja graafisia kuvia (myös ns. läpinäkyvä gif-tiedosto), joiden avulla seurataan sivuston käyttäjien määrää. Web beaconit keräävät vain tietynlaista tietoa, kuten evästeiden numeroita, sivuston käyttöajankohdan ja kuvauksen sivusta, jossa web beacon sijaitsee. Herbalifen sivustoissa voi olla myös kolmansien osapuolien verkkojäljitteitä. Ne eivät kerää mitään tietoja, joista käyttäjän henkilöllisyyden voisi tunnistaa , ja niitä käytetään vain yksittäisten mainoskampanjoiden tehokkuuden seurantaan.

Evästeiden käytön estäminen ja salliminen

Käyttäjä voi sallia tai estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Mikäli evästeiden käyttö on estetty, sivuston kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä. Jos haluat, että tietokoneesi ilmoittaa evästeistä ennen niiden sallimista, toimi seuraavasti:

Jos käytössäsi on Netscape Navigator 3.0:

 • Avaa Options-valikko.
 • Valitse Network Preferences
 • Valitse Protocols
 • Rastita “Show an alert before accepting a cookie” (Näytä varoitus ennen evästeiden hyväksymistä).
 • Avaa Netscape-kansio
 • Poista cookies.txt-tiedosto. Näin poistat koneesta kaikki evästeet.

Windows 95 -käyttöjärjestelmässä voit käyttää myös Käynnistä-valikon hakutoimintoa, jolla löydät helposti cookies.txt-tiedoston.

Jos käytössäsi on Internet Explorer 3.0

 • Avaa View-valikko.
 • Valitse Options.
 • Valitse Advanced.
 • Rastita “Warn before accepting cookies” (Varoita ennen evästeiden hyväksymistä).
 • Avaa evästekansio (cookies).
 • Poista kaikki kansiossa olevat tiedostot. Näin poistat koneesta kaikki evästeet.

Kun olet poistanut evästetiedostot, tietokoneellasi ei ole enää evästeitä. Kone pyytää jatkossa lupaa aina, kun sivusto yrittää lähettää evästeen koneellesi. Voit silloin joko sallia evästeen tai hylätä sen.

Jos käytössäsi on Netscape Navigator 4.0+:

 • Avaa Edit-valikko
 • Valitse Preferences
 • Valitse Advanced
 • Rastita “Warn before accepting a cookie” (Varoita ennen evästeiden hyväksymistä)
 • Avaa Start-valikko
 • Valitse Find
 • Valitse Files and Folders
 • Kirjoita näytölle aukeavaan hakukenttään “cookies.txt”
 • Valitse Find now
 • Kun hakutulokset tulevat esiin, raahaa kaikki listalla olevat tiedostot roskakoriin (Recycle Bin), jolloin evästeet poistuvat
 • Sulje Netscape ja avaa selain uudelleen

Kun olet poistanut evästetiedostot, tietokoneellasi ei ole enää evästeitä. Kone pyytää jatkossa lupaa aina, kun sivusto yrittää lähettää evästeen koneellesi. Voit silloin joko sallia evästeen tai hylätä sen.

Jos käytössäsi on Internet Explorer 4.0

 • Avaa View-valikko.
 • Valitse Internet-asetukset.
 • Valitse Advanced.
 • Rastita “Prompt before accepting cookies” (Varoita ennen evästeiden hyväksymistä).
 • Avaa evästekansio.
 • Poista kaikki kansiossa olevat tiedostot. Näin poistat koneesta kaikki evästeet.

Kun olet poistanut evästetiedostot, tietokoneellasi ei ole enää evästeitä. Kone pyytää jatkossa lupaa aina, kun sivusto yrittää lähettää evästeen koneellesi. Voit silloin joko sallia evästeen tai hylätä sen.

Jos käytössäsi on Internet Explorer 5.0+

 • Avaa Työkalut-valikko.
 • Valitse Internet-asetukset.
 • Valitse Tietosuoja-välilehti.
 • Siirrä valitsin haluamallesi turvallisuustasolle.
 • Valitse suojaustasoksi Vahva
 • Valitse OK.
 • Avaa evästekansio.
 • Poista kaikki kansiossa olevat tiedostot. Näin poistat koneesta kaikki evästeet.

Kun suojaustaso on määritetty vahvaksi ja olet poistanut evästetiedostot, tietokoneellasi ei ole enää evästeitä, eikä selaimesi enää lähetä tai vastaanota uusia evästeitä.

Jos käytössäsi on Netscape Navigator 6.0+:

 • Avaa Edit-valikko.
 • Valitse Preferences.
 • Valitse Advanced.
 • Valitse Cookies
 • Rastita joko “Warn Me Before Accepting a Cookie” (Varoita ennen evästeiden hyväksymistä) tai “Disable Cookies” (estä evästeiden käyttö).
 • Valitse OK.
 • Avaa Start-valikko.
 • Valitse Find
 • Valitse Files and Folders.
 • Kirjoita näytölle aukeavaan hakukenttään “cookies.txt”.
 • Valitse Find now. Kun hakutulokset tulevat esiin, raahaa kaikki listalla olevat tiedostot roskakoriin (Recycle Bin), jolloin evästeet poistetaan.
 • Sulje Netscape ja avaa selain uudelleen.

Riippuen Cookies-valikossa tekemistäsi valinnoista, sinua pyydetään jatkossa joko hyväksymään uudet evästeet tai tietokone hylkää kaikki evästeet automaattisesti.

Jos käytössäsi on Internet Explorer 6.0+

 • Avaa Työkalut-valikko
 • Valitse Internet-asetukset
 • Valitse Tietosuoja-välilehti
 • Siirrä valitsin haluamallesi turvallisuustasolle.
 • Valitse OK
 • Avaa evästekansio.
 • Poista kaikki kansiossa olevat tiedostot. Näin poistat koneesta kaikki evästeet.

Kun olet poistanut evästetiedostot, koneellasi ei ole enää evästeitä, eikä selaimesi pysty enää lähettämään tai vastaanottamaan uusia evästeitä.

Jos käytössäsi on Netscape Navigator 7.0+:

 • Avaa Edit-valikko.
 • Valitse Preferences.
 • Valitse Privacy & Security
 • Valitse Cookies
 • Tee haluamasi muutokset
 • Valitse OK.
 • Avaa Start-valikko.
 • Valitse Find
 • Valitse Files and Folders
 • Kirjoita näytölle aukeavaan hakukenttään “cookies.txt”.
 • Valitse Find now
 • Kun hakutulokset tulevat esiin, raahaa kaikki listalla olevat tiedostot roskakoriin (Recycle Bin), jolloin evästeet poistetaan.
 • Sulje Netscape ja avaa selain uudelleen.

Riippuen Cookies-valikossa tekemistäsi valinnoista sinua pyydetään jatkossa joko hyväksymään uudet evästeet tai tietokone hylkää kaikki evästeet automaattisesti.

Evästeiden poistaminen

Selaimen evästekansioon tallennettujen evästeiden poistaminen on helppoa. Jos käytössäsi on esimerkiksi Microsoft Windows Explorer:

 • Avaa Windows Explorer (Valitse Oma tietokone ja Näytä-valikko)
 • Valitse Etsi
 • Etsi kansioita ja tiedostoja hakusanalla “cookie”.
 • Valitse Mistä etsitään?-valikosta Oma tietokone.
 • Valitse Etsi.
 • Kaksoisnapsauta löytyneitä kansioita.
 • Valitse mikä tahansa evästetiedosto
 • Paina tietokoneen Poistonäppäintä (Delete).

Jos käytössäsi ei ole Microsoft Internet Exploreria, etsi Ohje-toiminnon avulla, mistä evästeet löytyvä.

Miten pääsen tarkastelemaan ja oikaisemaan itseäni koskevia tietoja?

Eräissä Herbalifen sivustoissa, joiden käyttäjäksi on rekisteröidyttävä, on mahdollisuus tarkastella ja päivittää omia tietojaan. Toisissa sivustoissa on mahdollista ainoastaan päättää jäsenyys palvelussa. Jos haluat korjata näille sivustoille antamiasi tietoja, ota yhteyttä jälleenmyyjäpalveluun tai korjaa tietosi osoitteessa
www.myherbalife.com
tai ota yhteyttä alla olevaan osoitteeseen. Joissain tapauksissa tietojen päivitys kaikkiin Herbalifen järjestelmiin voi kestää hetken, eivätkä muutokset välttämättä näy välittömästi.

Entä Internetin ja sivuston turvallisuus?

Internet ei ole suojattu verkko, joten omien tietojensa luovuttamisen suhteen kannattaa olla varovainen. Herbalifen sivustojen keräämiä henkilötietoja säilytetään suojatuissa järjestelmissä, jotka eivät ole julkisia. Joissakin tapauksissa henkilötiedot salataan asianmukaisesti ennen kuin asiakas maksaa ostoksia verkossa.

Entä jos en halua rekisteröityä?

Mikäli kävijä ei halua rekisteröityä tai luovuttaa henkilötietojaan, hän voi silti käyttää suurinta osaa Herbalifen sivustoista. Tällöin hän ei kuitenkaan pääse rekisteröitymistä vaativille sivuille. Vaikka käyttäjä ei rekisteröityisikään sivustoon, Herbalife saattaa silti kerätä tietoa hänen toimistaan sivustossa. Sivuston käyttäjiä ei pystytä yksilöimään näiden tietojen avulla, mutta niitä voidaan käyttää markkinoinnin tai palveluiden kehittämisessä.

Herbalifen
yhteystiedot